NT Roman Buk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Rozwój marki NEIGE TEES firmy NT Roman Buk na rynkach zagranicznych”

 

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna gospodarka

Działanie 2.4: Współpraca gospodarcza i promocja

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 205 721,38 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 133 698,31 PLN

 

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy NT Roman Buk z siedzibą w Kamieniu Śląskim poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy w tym wejście na nowe rynki zagraniczne: Niemiec i Włoch.

Efektem podejmowanych w ramach projektu działań będzie min. zwiększona ekspansja firmy na rynki zagraniczne (podpisanie 12 zagranicznych kontraktów handlowych) oraz wzrost przychodu ze sprzedaży na eksport.